Sme držiteľmi certifikátov od firmy TSUS (technický a skúšobný ústav stavebný) a naše výrobky spĺňajú normu STN EN 12839 (norma predstavuje nasiakavosť, únosnosť, pevnosť betónu v tlaku).

Certifikát TSUS firmy BAM

BaM vyhlásenie zhody